Aanmelden en registratie

De aanmelding voor de grachtenrace wordt dit jaar op maandag 3 juli om 19:00 uur geopend.

In totaal kunnen 145 sloepen inschrijven. Daarvan zijn 5 plaatsen beschikbaar voor buitenlandse sloepen of teams die buiten mededinging deelnemen.

De inschrijving is getrapte inschrijfprocedure. Dit betekent dat een ploeg eerst aangemeld moet worden via het formulier dat op deze pagina te vinden zal zijn. Na de aanmelding dien je het inschrijfgeld zelf over te maken naar het de grachtenrace, rekeningnummer NL85 ABNA 0545 3271 13. Ovv naam van de sloep en FSN nummer. De inschrijving is pas compleet nadat het geld ontvangen is.

Hieronder staan de stappen en data voor 2023 uiteengezet.

Stap 1 Aanmelden
De aanmeldingsperiode is open van maandag 3 juli, 19:00 uur tot 23 september.

Nota Bene:

We houden niet van dubbel werk, dus zorg dat 1 persoon het team aan meldt. 

Zodra het maximale aantal van 140 ploegen is bereikt, komen ploegen die zich aanmelden op de reservelijst.
De contactpersoon krijgt daarvan bericht.

 Stap 2 Betaling en afronden inschrijving
Na de betaling ontvangt de inzender binnen een week de bevestiging dat de ploeg ingeschreven is. 

De inschrijfkosten zijn dit jaar als volgt: € 50,- basisinschrijving plus € 14,- per dol.

6 dollen: € 134,-
8 dollen: € 162,-
10 dollen: € 190,-
12 dollen: € 218,-
14 dollen: € 246,-